DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH NÔNG SẢN CẦN KẾT NỐI TIÊU THỤ SẢN PHẨM HUYỆN NAM ĐÔNG

TT

Tên cơ sở/hộ

sản xuất

Địa chỉ

Người đại diện và

Số điện thoại

Quy mô thu hoạch

Lượng xuất dự kiến trong 01 tháng (tấn/

tháng)

Giống cam (Thương hiệu)

Thời gian bắt đầu thu hoạch

Thời gian kết thúc thu hoạch

Các loại giấy Chứng nhận

Giá sản phẩm

Ghi chú

1

Nguyễn Sinh

TDP 2 Thị trấn Khe Tre

Nguyễn Sinh

0914094280

2ha

02

Cam Nam Đông

25/11/2021

15/12/2021

Tem truy xuất nguồn gốc

20.000 -25.000 đồng/kg quả tươi

Đóng bì từ 3 đến 5 ký;  theo thùng từ 10-20 kg

2

Nguyễn Đức Hạ

Hương Xuân, Nam Đông

Nguyễn Đức Hạ

0982752535

2ha

10

Cam Nam Đông

25/11/2021

15/12/2021

Tem truy xuất nguồn gốc

20.000 -25.000 đồng/kg quả tươi

Đóng bì từ 3 đến 5 ký;  theo thùng từ 10-20 kg

3

Phan Văn Lâm

TDP 2 Thị trấn Khe Tre

Phan Văn Lâm

0905061679

4ha

07

Cam Nam Đông

25/11/2021

15/12/2021

Tem truy xuất nguồn gốc

20.000-25.000 đồng/kg quả tươi

Đã đóng thùng, bao bì, nhãn  mác

4

Phan Gia Năm

Hương Xuân, Nam Đông

Phan Gia Năm

3ha

09

Cam Nam Đông

25/11/2021

15/12/2021

Tem truy xuất nguồn gốc

20.000-25.000 đồng/kg quả tươi

Đã đóng thùng, bao bì, nhãn  mác

5

Phan Thế Xê

Hương Xuân, Nam Đông

Phan Thế Xê

3ha

08

Cam Nam Đông

25/11/2021

15/12/2021

Tem truy xuất nguồn gốc

20.000-25.000 đồng/kg quả tươi

Đã đóng thùng, bao bì, nhãn  mác

6

Nguyễn Đức Tâm

Huwong Xuân, Nam Đông

Nguyễn Đức Tâm

2ha

07

Cam Nam Đông

25/11/2021

15/12/2021

Tem truy xuất nguồn gốc

20.000-25.000 đồng/kg quả tươi

Đã đóng thùng, bao bì, nhãn  mác

7

Nguyễn Tam

Hương Xuân. Nam Đông

Nguyễn Tam

2ha

07

Cam Nam Đông

25/11/2021

15/12/2021

Tem truy xuất nguồn gốc

20.000-25.000 đồng/kg quả tươi

Đã đóng thùng, bao bì, nhãn  mác

Tổng cộng

50